Hackensellner, Thomas, Glen Dimplex Deutschland GmbH | Kulmbach | Germany, Germany