Çobanoğlu, Nur, Izmir Katip Celebi University, Turkey